| |

Бугарите-Татари и српските генетски признанија

Пишува: Светослав Стамов/ Војна и мир

Парадигмата на Бугарите-Татарите и античките Македонци-Словени е концепт-темелник на двовековната српска историографија. Таа го уредува светот на Југославија, поточно на Балканот, го прикажува централнобалканскиот конфликт и улогата на Бугарите и Србите во него од перспектива на вечноста.

Оваа парадигма е дел од душата на Србинот и неговото објаснување за состојбата на балканскиот свет и каква улога треба да има Србија во него. А објаснува и зошто треба да ги мрази „Бугарите“. Други објаснувања се исклучени. Српската парадигма се влева во главите на македонските ученици веќе четири генерации, што е доволно за да се обликува перцепцијата на реалноста во српската парадигма и српското објаснување за состојбата во светот.

Парадигмата одамна е дел од македонската колективна душа, а да се скрши оваа парадигма значи да се разбие македонизмот. Постои (суштински) дел од нашата индивидуална психа што се состои од колективните маркери на племето, на неговата историја. Сруши го и имаш скршена и дефицитарна човечка личност која е подготвена за во лудница. Колективното разбирање на минатото е поважно отколку што обично замислуваме. Тоа е поважно од самите факти во минатото, за нашето ментално здравје и за обликување на поединците во полноправни личности.

Во 2021 година излегоа резултатите од истражување за античкото ДНК од територијата на модерна Србија. Графиката е од него. Истражувањето беше иницијатива на српската наука, со десетици водечки српски историчари, археолози и генетичари во него, во партнерство со Рајхската лабораторија на Харвард, која го изврши секвенционирањето.

По излегувањето на резултатите, Србите и нивните македонски шупелки имаа две опции:

А. Да полудат (не е можно, психијатриските установи не можат да ги соберат сите)

Б. Некако да ги протолкуваат резултатите во склоп со српската парадигма за историја.

Да потсетиме, српската и бугарската историографија имаат две конкурентни парадигми за историјата на балканските народи. Според српската историска парадигма, Србите се производ на мешавина на две етнички групи – доцноантичко (веројатно илирско) балканско население и раносредновековни Словени кои масовно мигрирале на територијата на Србија во раниот среден век. Тоа е тоа.Нема трета група, што е и разликата со официјалната бугарска парадигма за историја, која вклучува три, а не две групи како српската.

Да ​​потсетиме, според бугарската историска парадигма: Бугарскиот народ е комбинација од три групи: доцноантичко локално население, масовна група Словени кои мигрирале од север и – трета компонента, прабугарски коњаници кои потекнуваат од Понтскиот степски регион. Три компоненти наспроти две.

Резултатите од секвенционирањето се спротивставени на српската парадигма – и Србите се трокомпонентен народ. Третата компонента е иста како кај Бугарите – група степски коњаници, класа на луѓе кои се појавиле во Србија во раниот среден век од понтиската степ. Ова откритие е сосема невозможно за интеграција во српската историска парадигма и во српското објаснување за состојбата на светот, што е да се биде Србин, а што да се биде Бугарин-Татар, ерго вековен непријател итн.

Во студијата (која сè уште нема видено формална публикација, а можеби и никогаш нема да види, има само претпечатена верзија од неа во биоархива), толкувањето природно остана во рамките на двокомпонентната парадигма – да, постои се менуваат, но тие потоа исчезнале и средновековните Срби се всушност комбинација на Илири и Словени, во кои тие од графиката некако не учествуваат.

Ова објаснување е невозможно и неубедливо, бидејќи истражувањето открило исчезнување на доцноантичкото население од раниот средновековен слој и замената со сарматски (веројатно) и германски групи – доцноантичките луѓе од крајот на Римската империја, кои се многу различни и имаат сериозна блискоисточна компонента која надминува 50% од нивните геноми, тие буквално недостасуваат речиси два века меѓу примероците. Но, она што може да се создаде од три етноси, може да се создаде од два, само не толку совршено – што и Србите го направија за да ја зачуваат двокомпонентната парадигма, т.е. ги моделираше современите Срби како комбинација на древно блискоисточно население и словенски групи од севернокарпатските шуми.

Добро. Но. Моделот од три групи е далеку подобар и поблизок до современите Срби, генетски и математички. т.е. нивното истражување ја потврдува бугарската парадигма за трипартитната природа на средновековниот Балкан. Па, според српските истражувања, средновековните Срби се најмногу слични на… современите Бугари, а потоа и на современите Срби. Што е некако смешно. Средновековните примероци се од 8, 10 век, од областа на реката Тимок.

Причината за овој коментар е цитатот на една личност од мојата листа на пријатели во Фејсбук, која го цитира својот пријател Македонец, кој вели дека таа „иако е Бугарка, таа е Македонско-Словенка, но има и други Бугари во Бугарија и тие се Татари“. Всушност, тројноста на народите од централниот Балкан и нивниот целосен идентитет во текот на средниот век беше беспрекорно докажана во 2021 година од нивните српски учители, оние кои ги напишаа своите учебници еднаш, врз основа на дихотомијата Бугарско-Татари/Српско-македонски Словени и антички балканци .

Оваа лажна дихотомија не важи. Колку што Бугарите се Татари, толку се и Србите и Македонците, но има јасна компонента кај Србите, што навлегла во раниот среден век од понтиската степ и која се заменила и измешала со доцната античка популација – дали се заменила или се измешала е навистина прашање на толкување. Бугарската парадигма во историјата, која е трикомпонентна, нема проблем со третата компонента што ја открија и српските генетичари и историчари. Таа долго време е присутна во бугарските учебници по историја.

П.С И оваа компонента не изгледа особено „татарска“. Всушност, никако не изгледа таква. Ако се користи српската формулација од истражувањето, изгледа сарматско-понтичка. Ова прво. Второ, сармато-понтичко, но од доцноантичката и раносредновековната понтиска степа, такви се примероците од таму и се разликуваат од сарматските примероци од претходната ера по тоа што изгледаат дека имаат 50% античка балканска компонента, т.е. сарматското население од доцнопонтичката антика, поради една или друга причина, било доста балканизирано. Има нешто што наликува на балкански супстрат, освен азиската сарматска компонента, која е типична за претходната ера и е зачувана во следната, а тоа како што откриле српските генетичари се појавува кај населението во Србија во 5 и 7 век.

Друга графика од студијата – во црвениот круг се примероци од современи Бугари и современи Срби. Како што можеме да видиме со свои очи, двата етникума целосно се поклопуваат со примероците од Тимок од 9, 10 век, т.е. времето на Симеонова Бугарија, Првото бугарско царство. Ги заокружив со сина елипса.

Интересно, практично нема разлика помеѓу Бугарите од ерата на Симеон Велики и современите Бугари. Во овој момент, бугарската етногенеза е суштински завршена, од тогаш нема ништо ново, колку и да е чудно – да, малку е чудно, но ова се резултатите. Србите се подгрупа на средновековниот бугарски етнос. На мојот графикон се гледа дека тие се малку поместени во правец на словенската компонента, мислам на современите Срби, додека бугарските примероци се малку поместени во насока на… германската компонента, ако ги споредиме со српски примероци.

Значи, драги пријатели, од денес можете слободно да не нарекувате Бугари-Германци, а не Бугари-Татари, за да не разликувате од Србите. И ова е објавено во српска студија, а не во бугарска. Збогум.

Студијата:

Cosmopolitanism at the Roman Danubian Frontier, Slavic Migrations, and the Genomic Formation of Modern Balkan Peoples, Iñigo Olalde, Pablo Carrión, Ilija Mikić, Nadin Rohland, Shop Mallick, Iosif Lazaridis, Miomir Korać, Snežana Golubović, Sofija Petković, Nataša Miladinović-Radmilović, Dragana Vulović, Kristin Stewardson, Ann Marie Lawson, Fatma Zalzala, Kim Callan, Željko Tomanović, Dušan Keckarević, Miodrag Grbić, Carles Lalueza-Fox, David Reich, doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.30.458211

Додатни материјали кон истражувањето

Слични Објави