Со лицемерна насмевка и груб цинизам не е можно да се срушат ѕидовите меѓу Скопје и Софија

///

Пишува: Атанас Величков Во полето на културата по некаква елементарна логика, бидејќи е поле мостови речиси и да не се потребни. Проблемот

Повеќе

Еврејските работнички трупи во бугарската армија- алатка против депортацијата на Евреите

//

Пишува: Силвиja Авдала, Израел Задолжителната работа како должност кон општеството и повод за мобилизација се појавила во Бугарија пред повеќе од 100

Повеќе