| |

Изложба ,,Бугарите во Западен Балкан во XIX и XXI век“

Изложба ,,Бугарите во Западен Балкан во XIX и XXI век ќе се одржи на 1 март со почеток од 9 часот локално време во село ќустендилското село Раждавица, во галеријата ,,Старата цреша” дел од комплексот ,, Старата цреша”.

Фокус на изложбата ќе биде минатото и сегашноста на Бугарите кои живеат во четири држави: Р. Албанија, Р. Косово, РС Македонија, и Р. Србија. Акцентот во неа го опфаќа периодот од првата деценија на XIX век кога започнува борбата за бугарско црковно училишно дело, минува преку ослободителните борби и војните за ослободување и обединување до наши денови.

Претставните материјали се од сферата на историјата, јазикот, етно демографијата, културата и традициите на Бугарите во регионот. Материјалите се важни сведоштва за зачувувањето и одржувањето на националниот идентитет и меморија.

Изложбата се организира по проект ,, Бугарите во Западен Балкан, 100 години пред и после Ној кон Фондот за научно истражување на Министерството за образование и наука на Република Бугарија. Базната организација е на Институтот за историски истражувања кон Бугарската академија на науки.Слични Објави