ОДБЕЛЕЖУВАМЕ 191 ГОДИНА ОД РАЃАЊЕТО НА ГОЛЕМИОТ ПРЕРОДБЕНИК ГРИГОР ПРЛИЧЕВ

На денешен ден пред 191 години во Охрид се раѓа големиот преродбеник и творец Григор Прличев. Нарекуван е „вториот Хомер“. Носител е на ловров венец заради своето епско дело „Сердарот“. Бил голем борец против грчката пропаганда во Македонија. Лежел во затвор заради своите идеали.

loading...

Ако сакате да научите нешто повеќе за овој голем човек, прочитајте ја неговата автобиографија, објавена во Библиотека Струмски. Григор Прличев ја пишува својата “Автобиография” во 1884-1885 година. Истата е 10 години подоцна во “Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина Книга XI”.loading...

Григор Прличев е татко на револуционерот Кирил Прличев.