Европа мора да ја заврши својата работа со земјите од Западен Балкан

//

Земјите од Западен Балкан постигнаа значаен напредок од времето на 90-тите, кога етничкото насилство го разниша регионот и беше потребна меѓународна интервенција.

/

(Видео)Колев: Скопје да ја прифати подадената рака од Софија

Верувам дека чекорот што го направи бугарскиот парламент, државниците и општеството во целина е исклучителна шанса за РСМ. Сега ни треба лидерство во Скопје и државници за да ја прифатат таа подадена рака и да почнат да ги исполнуваат условите што се поставени, изјавиПетар

Повеќе