РАЗБИРАЈЌИ ГО КОНЗЕРВАТИЗМОТ — ДЕТАЛНО ОБЈАСНЕТ ВО ИЗВЕШТАЈ ОД 61 СТРАНА

Анализи & Коментари Истакнато Позиција

Конзерватизмот е парадоксален феномен. Конзервативците ги бранат своите верувања, кои понекогаш се „застарени“ и не се модерни, но за да ги бранат нивните верувања, конзервативците се ангажирани во дискусии кои се нужно модерни. Конзервативците се добро познати по својата критика на идеологии, но тие самите се идеолози. Тие се ангажирани во модерни идеолошки дискусии, но не веруваат дека овие дискусии имаат сериозно значење.

Откако конзервативците ќе станат приврзаници на идеолошката мисла, нивната ситуација станува уште полоша. Од самиот почеток конзерватизмот е реакционерна идеологија, и поради тоа, конзервативците не треба да го следат патот на своите противници. Нивниот повик треба да ги покаже проблемите на нивните противници. Со обид да останат релевантни во современите политички дискусии, конзервативците треба да исполнат две задачи:

  • да ги покажат слабите точки на позициите на своите противници и
  • да докажат дека обидот за решавање на современите проблеми бара конзервативизам.

Целта на оваа статија е да се претстави нов предизвик за политичката филозофија на модерниот либерализам.

„KОНЗЕРВАТИВИЗМОТ Е ПОВЕЌЕ ИНСТИНКТ ОТКОЛКУ ИДЕОЛОГИЈА. ТОЈ Е ИРОНИЧЕН, ИСПИТУВАЧКИ НАСОЧЕН, ЛАДНОКРВЕН И НЕДОВЕРЛИВ КОН ГОЛЕМИТЕ ТЕОРИИ. КАКО ШТО КАЖАЛ МАЈКЛ ОАКШОТ — КОНЗЕРВАТИВЦИТЕ ПРЕФЕРИИРААТ СЕГАШНА СМЕА ДО УТОПИСКО БЛАЖЕНСТВО. ТИЕ ЗНААТ ДЕКА НЕШТАТА КОИ ГИ НЕГУВААТ: ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ, ПАРЛАМЕНТАРНА ВЛАДА, ЛИЧНА СЛОБОДА, НОРМИ НА УЧТИВОСТ, БАРААТ ДОЛГО ВРЕМЕ ЗА ДА СЕ СОЗДАДАТ, НО МНОГУ БРЗО МОЖЕ ДА СЕ УНИШТАТ. TИЕ БЕСРАМНО УЖИВААТ ВО ВИСОКАТА КУЛТУРА КОЈА ЈА ОФОРМИЛЕ НИВНИТЕ ПРЕДЦИ”. (целиот напис прочитајте го на www.conservative.mk)