| |

Владата на РМ денеска ќе ја одржи својата редовна 55-та седница

На редовната, 55-та седница на Владата, ќе биде разгледан Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија.

На предлог на Министерството за правда, пред владините министри денеска ќе се најде и Предлог-законот за бесплатна правна помош.

На оваа своја седница, Владата ќе ја разгледа информацијата за реализација на Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2014 – 2020 година.

На денешната седница ќе бидат разгледани Финансискиот план на Централниот регистар за 2018 година, Годишната инвестициска програма во 2018 година на АД МЕПСО, како и програмата за инвестиции за периодот 2019 – 2022 година на истата компанија во државна сопственост.

Владата на 55-тата седница ќе ја разгледа и информацијата за спроведените активности за промоција на концептот на општествена одговорност на претпријатијата преку доделување на награда за најдобри општествено одговорни практики во 2017.

Министерството за внатрешни работи на денешната седница ќе ја презентира информацијата за спроведување на мерките за ограничување и забрана на сообраќајот во услови на надминување на прагот на алармирање и зајакнување на контролата на издувните гасови од возилата при нивна регистрација во техничките станици.Слични Објави