ЗОРАН ЗАЕВ : ВО 21 ВЕК НЕ СМЕЕМЕ ДА ОСТАВИМЕ НИТУ ЕДНО ДЕТЕ ВО МАКЕДОНИЈА БЕЗ ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

Вести Истакнато Македонија

Во 21 век не смееме да оставиме ниту едно дете, ниту едно село во Македонија без вода за пиење. Филтер станицата и доводниот цевковод за водоснабдување на Липково, е проект вреден 84 милиони денари од кои 75 милиони денари се обезбедени од Владата на Република Македонија преку кредитната линија на Европската инвестициона банка, а 9 милиони денари се обезбедени од општина Липково, сподели Заев на својата фејсбук страница.