Маркетинг

Порталот „Трибуна“ работи активно од јануари 2018 г. и секојдневно се развива.

Дневно на сајтот се поставуваат од 25 до 40 различни содржини од повеќе сфери со предност на дневните вести и политиката. На порталот исто така можат да се најдат вести за култура и различни
занимливости.

Во просек порталот има од 50 до 150 илјади page views / месечно

На располагање на порталот стојат неговата официјална Facebook страна со повеќе од 11, 000 лајкови, групата „Викни гласно“ со повеќе од 12,000  членови и групата Македонски демократски форум со повеќе од 2000 членови.

ЦЕНИ НА БАНЕРИ (ЗА 1 МЕСЕЦ)

БАНЕР НА ГЛАВАТА НА САЈТОТ: 100 ЕВРА+ ДДВ


БАНЕРИ СТРАНИЧНИ: 50 ЕВРА+ДДВ


БАНЕР ВО ТЕКСТ: 100 ЕВРА+ДДВ


ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ НА ПОДОЛГ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД СЛЕДУВА ПОПУСТ (3 и повеќе месеци)

КОМЕРЦИЈАЛЕН ТЕКСТ: 500 ДЕНАРИ