Маркетинг

Порталот „Трибуна“ работи активно од јануари 2018 г. и секојдневно се развива.

Дневно на сајтот се поставуваат од 25 до 40 различни содржини од повеќе сфери со предност на дневните вести и политиката. На порталот исто така можат да се најдат вести за култура и различни
занимливости.

Посетеноста на порталот за последните три месеци (јуни-јули-август) според Google Analytics е следната:
Unique Visitors: 228 560
Page views: 455 156

Во просек порталот има околу 150 илјади page views / месечно

На располагање на порталот стојат неговата официјална Facebook страна со повеќе од 9000 лајкови, групата „Викни гласно“ со повеќе од 19 000 членови.

 

ЦЕНИ НА БАНЕРИ (ЗА 1 МЕСЕЦ)

БАНЕР НА ГЛАВАТА НА САЈТОТ: 120 ЕВРА+ ДДВ


БАНЕРИ СТРАНИЧНИ: 80 ЕВРА+ДДВ


БАНЕР ВО ТЕКСТ: 150 ЕВРА+ДДВ


ЗА СЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ НА ПОДОЛГ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД СЛЕДУВА 20% ПОПУСТ (3 и повеќе месеци)

КОМЕРЦИЈАЛЕН ТЕКСТ: 1000 ДЕНАРИ