Какви општини сакаме да имаме и какви градоначалници ни се потребни

/

Пишува: М-р Десанка Николова Како резултат на процесот на децентрализација, единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) се здобија со сериозни административни, финансиски и

Повеќе

КАНЗУРОВ: АКО СЕ ДО КРАЈ ДОСЛЕДНИ ВО Т. Н. СДСМ НЕКА ГО ВРАТАТ ИМЕТО „МАРШАЛ ТИТО“ НА ГЛАВНИОТ СКОПСКИ ПЛОШТАД

//

Легитимно право е на секоја држава, на секој град и на секоја општина, самите да ги определуваат имињата на улиците на нивните

Повеќе