За оние кои случајно се родени во Бугарија не е проблем да ја продадат Македонија- комунистите веќе го направија тоа

//

Facebook статус на Кирил Илиев, уредник за меѓународна политика во www.dividend.bg За оние кои случајно се родени во Бугарија, не е проблем

Повеќе