„Прагматизмот“ на Лозанчев и прагматизмот на еден Србин македонист со бугарски пасош

///

Пишува: Атанас Величков Прагматизмот по дефиниција е филозофски правец од втората половина на XIX век, кој ја негира објективната вистина и препознава

Повеќе

Бугарите некрофили и „силувачите“, кои не сакаме да ги видиме

///

Пишува: Атанас Величков Булевардниот македонски „патриотизам“, што треба да ги заведе масите, па преку нив да дојде до промена на владејачката гарнитура,

Повеќе

„Бугаризираниот“ Самоил, официјална Софија и незапишаните Бугари од РС Македонија

///

Пишува: Атанас Величков Чекајќи го „белиот чад“ од состанокот на Македонско-бугарската мешовита комисија за историски и образовни прашања, што би требало да

Повеќе