| |

Бугарија воведува олеснувања за студенти од бугарска националност од седум земји, меѓу нив и Северна Македонија

Граѓаните од бугарска националност од седум земји ќе можат да аплицираат во бугарските високообразовни институции, без разлика дали се стекнале со бугарско државјанство или имаат дозвола за постојан престој во Бугарија, соопшти прес-службата на бугарската Влада.

Ова го предвидува амандманот усвоен од владата во уредбата 103, со која се регулира процедурата за прием на студенти од бугарската дијаспора од Албанија, Казахстан, Косово, Молдавија, Северна Македонија, Србија и Украина. Овој акт ги регулира образовните активности меѓу Бугарите во странство.

Измената предвидува ослободување од аплицирање и школарина за докторантите прифатени според уредбата од седумте споменати земји.

Во друга уредба – 228, со која се примаат граѓани на Република Северна Македонија, се воведуваат измени, со кои за првпат во нормативниот акт се уредува организацијата и координацијата на приемот на студенти и докторанти. Студентите се примаат преку конкурс за документи или преку еден или повеќе испити во зависност од насоката за која аплицираат. Испитите ги спроведува Министерството за образование и култура. Распоредот за заинтересираните идни студенти од бугарските заедници во странство беше објавен на 11 април годинава од страна на Министерството за образование и наука (МОН), соопшти прес-центарот на Министерството.

На форумите, кои ќе се одржат онлајн или лично, експерти од Министерството за образование и култура им ги објаснија можностите за аплицирање во бугарските високообразовни институции на оние кои живеат во Украина, Молдавија, Албанија и Косово, Србија и Република Северна Македонија.

Една од главните цели на информативната кампања е да се популаризира бугарското високо образование меѓу странските државјани кои се од бугарска националност и постојано живеат на територијата на друга земја.

Слични Објави