| |

Одбележуваме 59 години од смртта на „Македонската Шарлота Корде“- Мелпомена Менча Крничева

Убийството на ренегата Паница въ Виена. Отмъщението на Македония се забавя, но не се забравя! Незабравимитѣ македонски водители Сарафовъ и Гарвановъ отмъстени.
Най-послѣ падна и голѣмия злодѣй Тодоръ Паница. Прѣмахна се демона на разрушението, който костува толкова кръвь, жертви и сълзи на Македония. Падна родоотстѫпника на племето си – падна убиеца на македонската независимость.
Една млада и красива македонка, откърмена и израстнала въ китното Крушово, тури край на единъ животъ, изтъканъ само отъ прѣстѫпления…
Младата македонка красива, горда и смѣла като Шарлота Корде, която заби ножа въ сърдцето на Марата, спокойно и съ достоинство изповѣдва своя актъ, заявявайки – Азъ го убихъ за неговитѣ прѣстѫпления и за нещастията, които той причини на моята родина – Македония…
…знай Мелпомена, че твоята присѫда е вече вписана съ златни букви въ историята на Македония. Ти си македонска народна героиня.”

Ова е дел од статијата “Македонската Шарлота Корде и края на единъ кърволокъ“ на познатиот новинар и револуционер од Прилеп Петар Мрмев, објавена во весникот „Независима Македония“ и посветена на подвигот на Мелпомена Димитрова Крничева- Менча Крничева (1900-1964), сопруга на последниот водач на ВМРО Иван Михајлов и извршител на смртната пресуда на Тодор Паница донесена на Организацијата, заради извршените од него убиства во 1907 г. на Борис Сарафов и на Иван Гарванов.

Мелпомена Менча Крничева е родена во 1900 г. во Крушево во влашко семејство, што било близко до бугарската идеја. На 8 мај 1925 г. Крничева во виенскиот театар Бургтеатар го убива Тодор Паница и така ја извршува смртната пресуда на Организацијата, донесена по убиствата на Борис Сарафов и Иван Гарванов, извршени од самиот Паница. Една година подоцна на 26 декември 1926 г, Крничева се мажи за последниот лидер на ВМРО Иван Михајлов. Македонската Шарлот Корде, е рамо до рамо со својот сопруг во годините на емиграција, до самата своја смрт на 10 септември 1964 г. во Рим.Слични Објави