|

(Фото) Лубор Нидерле: Македонското прашање

ЛУБОР НИДЕРЛЕ (1865 -1944) е истакнат чешки археолог, антрополог, етнограф и историчар. Студирал во Прага, Минхен и Париз. Бил професор и ректор на Карловиот универзитет во Прага, директор на Словенскиот институт и основач на денешниот Археолошки институт на Чешла. Автор е на повеќе научни трудови. Во 1901 г. ја пишува студијата МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ.

„Од гледна точка на јазикот, цела Македонија, во нејзината целокупност, треба да и’ се припише на Бугарија, а не на Србија. Таков е исходот на истражувањата на првите слависти, политички незаинтересирани: Јагич, Облак, Иречек, Лавров, Калина, Флорински и служи како водич за оние кои отворено ги набљудуваат работите од далеку и кои не поседуваат јазиковедни знаења, неопходни за човекот да образова свое мислење на ова не се спротивставуваат ниту етнографијата ниту историјата. Воопшто, денес може да се каже во однос на Македонија: Кој е таму Словен, тој е Бугарин.“

Слични Објави