АНАЛИЗА НА „НОВА МАКЕДОНИЈА“: МЛАДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ ЛИДЕРИ ВО НЕСАМОСТОЈНОСТ

Околу 74 отсто од младите во Македонија, на возраст од 18 до 34 години, сѐ уште живеат во примарното семејство, односно со родителите. Оваа бројка ги сместува младите од Македонија меѓу најнесамостојните во Европа. (Целата анализа прочитајте ја на следниот линк)