(АУДИО) СВЕДОШТВО НА БИТОЛСКИОТ ВОЈВОДА И ИЛИНДЕНЕЦ ГЕОРГИ ПОП ХРИСТОВ

Аудио запис на познатиот македонски револуционер, битолски и лерински војвода на ВМРО Георги Поп Христов од с. Крстоар, Битолско.
Долгогодишен македонски учител и револуционер! Учесник во Смилевскиот конгрес! Заменик на член на Главниот штаб на Илинденското востание и член на Демирхисарското горско начелство на востанието! Лерински војвода во време на Илинденското востание! Учесник во Прилепскиот и Рилскиот конгрес на ВМРО! Член на ЦК на ВМРО! (снимка од Илинден 1961 г.)

Извор: http://strumski.com/biblioteka/?id=2596