(Фото) Благој Шклифов од село Черешница, костурско: Костурскиот говор
|

(Фото) Благој Шклифов од село Черешница, костурско: Костурскиот говор

“Костурският говор е мой роден говор. През 1948 г. тринадесетгодишен, напуснах родния си край. Говорех само диалекта на родното си село Черешница. Младите си години прекарах в Унгария между бежанци от Костурско, Леринско и Долна Преспа. Посещавах дядо Никола, участник в Илинденското въстание, и други мои роднини в с. Белояниц, намиращо се недалеч от Будапеща,…

(Фото) Статија од 1902 г. објавена во весник „Право“: „Политички сепаратизам“
|

(Фото) Статија од 1902 г. објавена во весник „Право“: „Политички сепаратизам“

На 7 јуни 1902 год. во весникот “Право” излегува статијата – Политички сепаратизам. Вестникот “Право” е неофицијалниот орган на Задграничното представништво на БМОРК/ТМОРО/ВМОРО, што е потврдено и во учебниците во денешна Северна Македонија. Така во лекцијата “Македонската револуционерна организација (1893-1903)” од учебникот по историја што се изучува во II-ра година (10 клас) гимназија, јасно стои…

Американски историчар за ВМРО: „Целото движење недвосмислено е бугарско, доколку еден ден би добиле независна управа, би се обединиле со Бугарија, точно така како што Источна Румелија направи 1885 година.“
|

Американски историчар за ВМРО: „Целото движење недвосмислено е бугарско, доколку еден ден би добиле независна управа, би се обединиле со Бугарија, точно така како што Источна Румелија направи 1885 година.“

“Поради тоа Бугарија пристапи кон вооружен терор основајќи илегални организации ВМОРО 1893 г. во Солун и ВМОК 1894 г. во Софија. Американскиот историчар Хелмреjк добро ја проценил работата на двете организации, констатирајќи: „Целото движење недвосмислено е Бугарско, доколку еден ден би добиле независна управа, би се обединиле со Бугарија, точно така како што Источна Румелија…

(Фото) Писмо на градоначалникот на Петрич Георги Чапразов до Иван Михајлов
|

(Фото) Писмо на градоначалникот на Петрич Георги Чапразов до Иван Михајлов

По т.н. Петрички инцидент, градоначалникот на градот Петрич и член на ВМРО Георги Чапразов упатил благодарствено писмо до Иван Михајлов, првиот човек на Помошната организација на ВМРО во Пиринска Македонија и член на ЦК на Организацијата. Господин Иван Михайлов, член на Централния Комитет при ВМРОСледаОт 19-й до 28-й Октомврий т.г. гр. Петрич преживе събития, които…

(Фото) Сведоштво на војводата Димитар Медаров за борбата кај селото Дулица против припадници на српската жандармерија
|

(Фото) Сведоштво на војводата Димитар Медаров за борбата кај селото Дулица против припадници на српската жандармерија

Презъ септемврий 1925 г. (…) Шаренъ Ампо, Ефремъ Клепковъ, Димитъръ Ивановъ и азъ сме въ Царевоселско… Прекарахме около месецъ и нѣщо въ околията, като се видѣхме съ организационнитѣ хора. Опѫтихме се после къмъ Калиманци. Преденувахме единъ день въ Калиманско Осое. Почна дъждъ. Бѣхме измокрени до кости. Трѣбваше тукъ да вземемъ нѣкои сведения отъ Кочани. Попаднахме…

(Фото)Петар Мрмев за Тодор Александров: Македониja погреба еден свој голем син. Тој беше голем и за целиот бугарски народ
|

(Фото)Петар Мрмев за Тодор Александров: Македониja погреба еден свој голем син. Тој беше голем и за целиот бугарски народ

„На 9 овој месец., во црквата „Света Недела“, по повод 40 дена од смртта на Тодор Александров, панихида одржа митрополитот софиски г. Стефан во сослужение на повеќе од 10 свештеници.На панихидата присуствуваа роднините на Тодор Александров, членовите на Националниот комитет на македонските иселенички организации во полн состав, раководното тело на „Илинден“, истакнати претставници на јавноста,…

(Фото) Сребрен Поппетров: Бугарските села во Албанија
| |

(Фото) Сребрен Поппетров: Бугарските села во Албанија

Во неколку изданија на списанието „Отец Паисий“ од 1933 година, бугарскиот револуционер и општественик Сребрен Поппетров од леринското село Горно Врбени ги опишува своите спомени од неговата работа како главен инспектор-организатор на црковно-училишното дело на Бугарите во Албанија во периодот 1928-1931. Извор: Библиотека Струмски

(Фото) Јордан Иванов: „Български старини из Македония“
| |

(Фото) Јордан Иванов: „Български старини из Македония“

Во периодот 1906-1908 година, бугарскиот академик Јордан Иванов со потекло од Кратово, патува низ Македонија со цел да се запознае со зачуваните остатоци од историското минато на тамошните Бугари. Во книгата “Български старини из Македония” Иванов ги објавил своите истражувачки, книжевни, историски и етнографски наоди. Извор: Библиотека Струмски

(Фото) Христо Матов: Српските претензии во Западна Бугарија
| |

(Фото) Христо Матов: Српските претензии во Западна Бугарија

Во 1897 година големиот бугарски револуционер и водач на десницата во ВМРО Христо Матов, под псевдонимот Дримколов, го објавил памфлетот „Српските претензии во Западна Бугарија“. Во памфлетот тој го докажува бугарскиот карактер на словенското население во Македонија и ги отфрла како неодржливи тврдењата дека истото население е српско. На последната страница накратко зборува и за…

(Фото) „Зборник од македонски бугарски песни“ собрани од фолклористот Наум Тахов од Крушево
| |

(Фото) „Зборник од македонски бугарски песни“ собрани од фолклористот Наум Тахов од Крушево

Исклучително ретка и вредна збирка народни песни, објавена во 1895 година. Содржи 300 бугарски и 40 влашки песни од Крушевско и Прилепско, собрани во текот на седум години од народниот пејач и фолклорист со влашко потекло Наум Тахов. Зборникот со македонски бугарски народни песни собрани од Наум Тахов, можете да го погледнете овде. Извор: Библиотека…