„Бугарски војводи им помагаат на Грците“-телеграма, објавена во весникот „Бугарија“, број 13, Софија, 1912 г.
|

„Бугарски војводи им помагаат на Грците“-телеграма, објавена во весникот „Бугарија“, број 13, Софија, 1912 г.

„Македонo-oдринската револуционерна организација, која ги презеде своите дејствија по објавувањето на војната, им помогна на редовните трупи на многу места во Македонија. Револуционерите не одбија помош на Грците, како што може да се види од содржината на телеграмата подолу. испратенa од тројца самопожртвувани познати револуционери до господинот Венизелос во Атина: „Во име на 150 бугарски…

Одбележуваме 145 години од раѓањето на видниот револуционер и припадник на ВМОРО Лазар Томов
|

Одбележуваме 145 години од раѓањето на видниот револуционер и припадник на ВМОРО Лазар Томов

На 12-ти ноември 1878 г. во с. Годлево, разложко е роден видниот обштественик и револуционер ЛАЗАР ТОМОВ КРАЈНОВ со псевдоним Хорациј, председател на Серскиот окружен комитет на ВМОРО. Завршил Бугарско педагошко училиште во Ќустендил и учителствувал во Мехомија (Разлог). Потоа станал член на првиот револуционерен комитет на Организацијата во градот. За време на Илинденско-Преображенското востание…

Одбележуваме 147 години од смртта на Георги Хаџи Гогов- Гого Чорбаџи
|

Одбележуваме 147 години од смртта на Георги Хаџи Гогов- Гого Чорбаџи

На 11-ти ноември 1876 г. во Воден умира народниот будител ГЕОРГИ (ХАЏИ) ГОГОВ, наречен ГОГО ЧОРБАЏИ, деец на преродбата во Македонија, и еден од раководителите на Бугарската обштина во Воден. Роден е 1821 г. во Воден. Станува еден од водачите на Бугарската партија во борбата против Цариградската патриаршија и гркоманите за црковна независност. Ја подарува…

Одбележуваме 114 години од убиството на скопскиот реонски војвода на ВМОРО Васил Стојанов-Аџаларски
|

Одбележуваме 114 години од убиството на скопскиот реонски војвода на ВМОРО Васил Стојанов-Аџаларски

На 11 ноември 1909 г. во Скопје е убиен скопскиот реонски војвода ВАСИЛ СТОЈАНОВ – АЏАЛАРСКИ. Роден е во скопското село Аџалари (Миладиновци) 1880 г. Во 1901 г. со семејството се преселуваат во Скопје. Влегува во редовите на ВМОРО и извршува повеќе задачи – пренесува пошта, крие и набавува оружје и извршува терористички акции. Истата…

(Фото) Анастас Лозанчев за Илинденското востание: Горд треба да биде Бугарскиот народ, зашто сите тука останаа верни до крај на својата клетва, верни на своите водачи…
|

(Фото) Анастас Лозанчев за Илинденското востание: Горд треба да биде Бугарскиот народ, зашто сите тука останаа верни до крај на својата клетва, верни на своите водачи…

На 8-ми ноември 1945 г. во Софија умира АНАСТАС ДИМИТРОВ ЛОЗАНЧЕВ, војвода и основач на револуционерната мрежа на ВМОРО. Роден е 1870 г. во Битола. Учел Бугарска гимназија во Солун, а потоа бил учител. Тој е еден од првите членови на организацијата во Битолско и го раководи окружниот комитет. Бил делегат на Солунскиот конгрес на…

(Фото) Одбележуваме 148 од раѓањето на бугарскиот револуционер и припадник на ВМОРО Милан Матов
|

(Фото) Одбележуваме 148 од раѓањето на бугарскиот револуционер и припадник на ВМОРО Милан Матов

На денешен ден пред 148 години во Струга е роден МИЛАН АПОСТОЛОВ МАТОВ, брат на еден од главните идеолози на ВМОРО Христо Матов, ученик во Битолската Бугарска гимназија. Тој е председател на Битолскиот окружен комитет на ВМОРО за време на Илинденско-Преображенското востание, војвода на чета на Македоно-Одринското ополчение во текот на Балканските војни и еден…

(Фото) Георги Белев:„Борбата ќе продолжи до крај“, весник „Независима Македонија“, година IV, број 166, Софија, 9 јули 1926 г.
|

(Фото) Георги Белев:„Борбата ќе продолжи до крај“, весник „Независима Македонија“, година IV, број 166, Софија, 9 јули 1926 г.

Македонскиятъ въпросъ сѫществува отъ 1878 год. Той се появи веднага слѣдъ Берлинския конгресъ, когато стана извѣстно, че Македония е оставена пакъ подъ турска власть. Отъ тогава до сега, кога по-слабо, кога по-усилено се води борба отъ българитѣ-македонци въ Македония и вънъ отъ нея за извоюване свободата на тая класическа страна. Въ тая борба македонскиятъ въпросъ…

(Фото) Коста Црнушанов: „Ќелиjните училишта и учители во Прилеп“
|

(Фото) Коста Црнушанов: „Ќелиjните училишта и учители во Прилеп“

„Тој што ќе ги погледне христијанските светилишта околу стариот Прилеп и во самиот него, на секој чекор ќе наиде на историски споменици кои сведочат за минатото величие на бугарскиот народ. Тврдини и цркви, фрески и натписи на старобугарски јазик велат дека овде било исполнето со културен живот, чии средишта биле манастирите околу Прилеп: Свети Архангел…

Спомени на војводата Иван Џонев од Крушево: „Се разцепивме Власи и Бугари од една страна, а од друга – гркомани и србомани“
|

Спомени на војводата Иван Џонев од Крушево: „Се разцепивме Власи и Бугари од една страна, а од друга – гркомани и србомани“

На 27-ми октомври 1967 г. година во Плевен умира Иван (Ванчо) Костов Џонев војвода на ВМОРО од влашко потекло, роден во Крушево 1882 г. Тој е еден од легендарните ликови за време на славното Илинденско востание во бунтовната 1903 г. учествува во заштитата на Крушевската република. Зимата истата година се враќа во Крушево и учествува…

(Фото) Кареви, Велјанови и Секулови во јули 1909 г. донираат пари за изградбата на бугарското училиште во Крушево
| |

(Фото) Кареви, Велјанови и Секулови во јули 1909 г. донираат пари за изградбата на бугарското училиште во Крушево

„Крушовската епископија, заедно со специјално избраната осумчлена комисија за изградба на новото бугарско училиште во познатиот историски град Крушово во 1903 година, срдечно им се заблагодарува на добродетелите: Јанаки Степанов Карев, кој живее во Софија – за 15 наполеони, на г-дин Димитар Г. Велјанов, кој живее во Солун – за килибар 10 л., на г-н…