HUAWEI КУПИ НОВА КОМПАНИЈА СО СОФТВЕР ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ЛИЦЕ

Huawei е сега сопственик на новата компанија Eagle softlab, во вредност од 50 милиони долари. Новата технологија е развиена од
руската компанија Вокорд, која досега се занимавала исклучиво со технологија за препознавање на лице.

Руската филијала на Huawei ќе биде сопственикот на новата интелектуалната сопственост што се однесува за технологијата и за
опремата за идентификување на лице.

Извор: Telefoni.mk