|

Константин В’лканов: Деновите пред избувнувањето на Илинденското востание во Битола

Истакнатиот просветен деец и бугарски учител во битолската бугарска класична гимназија Константин Стојанов-В’лканов од селото Песочница, Леринско пишува за деновите пред избувнувањето на Илинденското востание во Битола.

“На другия ден — Гергьовден, около 4 часа подир обед настана паника в града. Неколко дена преди тая дата, като бех в австрийското консулство, консулът Крал, с когото поддържах хубави връзки, ме запита полушеговито, полусериозно: истина ли българите готвят бомбени атентати на Гергьовден, които да обхващат и консулствата? Аз опровергах това категорично, но изказах от своя страна опасение, че не сме гарантирани от некоя турска вярварщина, та ще требва да удвоят консулите своята бдителност. Изглежда, че моето опровержение за бомбените атентати много место не ще да беше хванало, било като направено от българин, било поради пресния факт с банката и парахода в Солун.
Настаналата паника произлезе поради обявеното военно положение в града. Същевременно в разните квартали се избиха неколко десетки христиани, главно българи, неколко ученици от гимназията били подгонени от евреи и един от тех е бил ранен от последните. На другия ден учениците, като дохождали в гимназията, са били викани в близкия полицейски участък и тук подложени на побой, за да кажат, къде са комитите. Всекакво движение биде спрено, а с това гимназията фактически биде затворена. Гергьовденските варварщини от турска страна потвърдиха мнението, че изобщо по-близо е до истината човек, ако приема за верна българската версия, а не турската. Фактите накараха консулите да вземат страната на българите. Английския консул имаше единъ факт повече за това: голем любител на пойни птици, той пратил едного да му улови такива вън от града още заран на Гергьовден; обаче пратения бил убит там от турците. Това беше хубаво доказателство, че избиването е било организирано от турска страна, а не се дължеше на българско предизвикателство, както го беха представили турците.
(…) Некой и друг ден преди Св. Кирил и Методи падна геройски в с. Могила и учителът по пение в гимназията, П. Цветков, родом от Плевен, който вихрено се беше спуснал в борбата за Македония. Една тъжна новосъставена песен за него, която пееха учениците през междучасията, беше единствената мелодия, която се чуваше в гимназията.”

Неделник „Независима Македонија“ орган на македонската емиграција (2 август 1924 г. Софија)

Извор: Библиотека СтрумскиСлични Објави