| | |

Сите што ќе добијат бугарско државјанство ќе бидат објавувани во бугарскиот „Службен весник“, документот ќе се дава на посебна церемонија

Пратениците во бугарскиот парламент на прво гласање усвоија три предлог-закони за измени на Законот за бугарско државјанство. Се предлагаат низа измени, меѓу кои и стекнување бугарско државјанство преку натурализација, како и тоа дека лицата кои добиле бугарско државјанство ќе го добијат соодветниот документ на официјална церемонија, а одлуката ќе биде објавена во „Државен весник“. јавува БГНЕС.

Првиот предлог-закон го поднесе Радомир Чолаков и тој има за цел да ја пополни празнината во Законот за бугарско државјанство. Се предлага сите декрети за доделување, враќање, ослободување или одземање на бугарското државјанство да бидат објавени во „Државен весник“, со што ќе се даде можност за информирање на јавноста. Планирано е лицата кои се стекнале со бугарско државјанство уверенијата да ги добијат на посебна официјална церемонија.

Вториот предлог-закон беше претставен од Костадин Костадинов и група народни претставници и има за цел да ја прецизира правната рамка со која се регулира стекнувањето бугарско државјанство преку натурализација. Со предлог-законот се предлага да се воведе услов за чисто криминално досие на барателот за бугарско државјанство не само во Република Бугарија, туку и во неговата земја на потекло, односно во земјата на живеење. Се предлага да се скрати рокот за поднесување документи за ослободување од друго државјанство, како и да се стандардизираат условите за стекнување бугарско државјанство при склучување брак со бугарски државјанин, со воведување на услов за тригодишен период на вонбрачна заедница. кој би бил применлив во сите случаи и доколку има докази дека бракот е фиктивен да се одземе бугарското државјанство. Предвидено е да се отфрли условот дека роднината во нагорна линија со бугарско потекло починал како бугарски државјанин при поднесување барање за бугарско државјанство врз основа на бугарско потекло. Познавањето на бугарскиот јазик се воведува како задолжителен услов за сите случаи на натурализација и се наведува можноста за добивање бугарско државјанство во случај на интерес во Република Бугарија или кога лицето има посебни заслуги кон тоа.

Се предлага откажувањето од бугарско државјанство да биде дозволено само доколку лицето ги отплатило сите свои јавни обврски кон Република Бугарија и се воведе услов барателот за бугарско државјанство со натурализација да ги исполнува законските услови во моментот на издавање на указот за бугарско државјанство.

Третиот предлог закон е поднесен од Николај Алгафари и група народни претставници и со него се создава можност за стекнување бугарско државјанство со натурализација, кога лицето поднело барање за ослободување од претходното државјанство, но не е можно да се ослободи од причини за кои не одговара. Подносителите на барањето прецизираат дека се работи за лица кои во принцип имаат право да добијат бугарско државјанство, но потребно е да се ослободат од другото државјанство што го имаат.

Слични Објави