| |

Куќите на Ангел К’нчев и Петко и Пенчо Славејкови во Трјавна се обновени и чекаат посетители

Две од најпосетуваните музејски куќи во бугарскиот град Трјавна беа обновени и ги отворија вратите за посетителите. Тимот на Специјализираниот музеј во преродбеничкиот град подготвува проекти за поправка на повеќе архитектонски знаменитости од интерес за културниот туризам.

Куќата-музеј на револуционерот Ангел К’нчев, соработник на Левски и домот на таткото и синот Петко и Пенчо Славејкови во Трјавна се со обновени надворешните фасади. Во музеите се освежени ѕидовите и дрвените делови, санирани се тротоарите, исчистени се покривите на куќите. Овие музеи привлекуваат илјадници туристи годишно.

Средствата за реставрација во износ од 256.000 лева се обезбедени од Министерството за култура во рамките на Програмата за заштита на недвижното наследство.

Така обновени, музеите ги отвораат вратите во пресрет на напорната туристичка сезона и групните посети на училиштата, кои вообичаено започнуваат во април.

Слични Објави