|

Отстранета обемна дива депонија на улицата Московска во Карпош

Во текот на изминатите неколку дена повторно е забележано зачестено одлагање отпад на јавни површини во скопската општина Карпош. Екипите на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје денеска подигнаа и транспортираа приближно четири кубни метри отпад од дива депонија составена претежно од мешан комунален отпад и отпад од амбалажа и пакување, лоцирана на улицата Московска.

ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје апелира до жителите на оваа скопска општина внимателно и совесно да постапуваат со својот отпад и да не го одлагаат на јавни или сообраќајни површини затоа што таквото однесување директно придонесува за загадување на животната околина.

Доколку граѓаните имаат потреба да се ослободат од својот стар мебел и неупотребливите електронски и електрични уреди, ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје им ја нуди можноста да ги одложат без плаќање надоместок во центарот за селекција лоциран токму во општината Карпош, секој ден во неделата, од 9 до 19 часот.Слични Објави