|

Пратениците во Европскиот парламент земаат месечна плата од 10 илјади евра, секој ден добиваат 350 евра за храна, имаат право на двојна пензија

Лобирањето, расправиите, заканите и предавствата често се увертира за изборите за Европскиот парламент, пишува Индекс.хр.

Главната причина за тоа, како што пишува Индекс.хр, се пред се високите материјални права на претставниците на ЕУ парламентот, а влезот може да го обезбеди човек доживотно. Платата е само дел од надоместокот. Пратениците имаат право да ги финансираат канцелариските трошоци во матичната земја, дневници, патни трошоци, платени патарини, еднократна готовинска исплата на крајот на мандатот и дополнителна пензија.

Плата од 10.000 евра, пензија 1.750 евра, дневници, бесплатно службено возило, надомест од 20.150 евра…

Бруто платата на пратеник во ЕУ е 10.075 евра месечно, т.е. околу 7850 евра нето. Се финансира од буџетот на Собранието, т.е. од буџетот на ЕУ. Дополнително, секој претставник има право на 4.950 евра месечно за исплата на канцелариски трошоци во матичната земја, што се однесува на трошоците за кирија, опрема и вработените во таа канцеларија.

За секој ден што пратеник ќе го помине во Европскиот парламент му се исплаќа дневница од 350 евра за сместување, храна и други трошоци. Овие други трошоци не го вклучуваат автомобилот, бидејќи е обезбедено бесплатно користење на службениот автомобил.

А неофицијални патувања се исплаќаат до износ од 4.886 евра за една година. На крајот од мандатот тие имаат право на т.н „преоден надоместок“, кој е еднаков на една месечна плата годишно во која биле на функција најмногу две години. Во моментов таа изнесува најмногу 20.150 евра.

По влегувањето во ЕУ Парламентот, пратениците повеќе не треба да се грижат ниту за пензиите, бидејќи имаат право на дополнителна пензија (покрај стандардната, која веќе ја заработиле во матичната земја) во висина од 3,5 отсто од нивната плата за секоја цела година на функција и една дванаесетина за секој нареден цел месец, но не повеќе од 70 проценти вкупно. На сегашните плати тоа изнесува околу 1.760 евра дополнителна пензија, но откако ќе наполнат 63 години.

Слични Објави