| | |

Стојан Ватралски- харвардскиот заштитник на бугарската кауза во Македонија

Стојан Ватралски е првиот Бугарин што дипломирал на Универзитетот во Харвард во далечната 1894 година.
Тој е голем заштитник на бугарската кауза во Македонија и благодарение на него, САД и Велика Британија почнуваат да се однесуваат со симпатии кон бугарското дело во Македонија.
Во поголем број статии напишани во крајот на 19 век, Ватралски докажува дека Македонија е дел од бугарското етничко земјиште, а словенското население што живее таму во својот поголем дел припаѓа кон бугарската нација. Тој дури повикува американски лингвисти да отидат на терен и да се убедат во јазичниот идентитет на јазикот кој што се зборува во Кнежевството Бугарија и во поробена Македонија.
Во текот на својот активен период Ватралски одржувал активни контакти со врховниот Македоно-Одрински комитет во Софија.
Ватралски е еден од луѓето што направиле најмногу за да го запознаат американското општество со македонското прашање.

Целата анализа на БГНЕС прочитајте ја на следниот линк.Слични Објави