| |

„ТРИБУНА“ ПРАШУВА: ОСТАНАА ЛИ РОДНИНИ НА ФУНКЦИОНЕРИ КОИ ДА СЕ ВРАБОТАТ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ?

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ќе вработува пет административни службеници преку оглас објавен од Агенцијата за администрација во петокот. Платата се движи од  32.000 до 62.000 денари.

„Трибуна“ прашува: Останаа ли роднини на функционери, кои да се вработат во Комисијата за хартии од вредност?

Инаку од комисијата се правдаат дека последното вработување било во февруари 2015 година.Сппред нив работните места кои се предвидени во Систематизацијата на институцијата неколку години наназад. 

Слични Објави