|

(Документи) Приватна фирма ќе го чисти снегот во Скопје за 65 милиони денари

Град Скопје склучи договор со приватна фирма за ангажирање на специјални возила за зимско одржување на сообраќајници на територија на Град Скопје. Тендерот тежок речиси 65 милиони денари е склучен пред два дена, а го добила фирмата НЕКСОС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, како единствена пријавена на јавниот повик.

Возилата за зимско одржување, ќе бидат лоцирани на посочени појдовни пунктови на ЈП Улици и Патишта – Скопје, а ќе го извршуваат зимското одржување на сообраќајниците со 24 часовно дежурство. Договорот ќе се реализира согласно понудените единечни цени на Носителот на набавката во листата на цени, за ангажман на специјално возило со соларка и плуг (троосовински или четворосовински), за ангажман на специјално возило со соларка и плуг (двоосовинско) и за ангажман на утоварувач со корпа со капацитет од минимум 2 метри кубни.

За ангажираност на специјалните возила со соларка и плуг над 40 ефективни работни часа во месецот ќе се наплаќа по понудената цена за ефективен работен час.

Предвидено е со оваа сума да бидат покриени две зимски сезони.

Слични Објави