| |

Фондација „Бугарска памет“ и Здружението за македонско-бугарско пријателство од Битола со едукативен проект во сферата на животната средина за ученици од Бугарија и Северна Македонија

Иницијативата ја спроведува Фондацијата Бугарска памет во партнерство со Здружението за македонско-бугарско пријателство од Битола, Република Северна Македонија.

Во последните три дена од настанот, младите од двете земји учествуваа на сите интерактивни сесии предвидени во програмата, ги презентираа своите мислења и идеи, слободно комуницираа, како меѓу себе, така и со гостите говорници на настанот. Тие активно разменуваа мислења, прашања и идеи, пребаруваа и анализираа информации на интернет и последователно ги презентираа резултатите од нивната работа на флипчарт на водачите на групите и нивните врсници. Сето тоа помогна во нивниот развој и припадност во мала заедница за учење и создаде нови пријателства меѓу нив. Успешно беа применети различни методи на неформално образование, игри со улоги, глумење вистински сценарија, различни методи на комуникација и забава.

Третиот ден од програмата на настанот започна со д-р Младен Ламбев, поранешен координатор на Парламентарниот амандман на бугарското претседателство со Советот на ЕУ-2018, кој одржа предавање на тема: „Европски аспекти на прашањата за животната средина“ . Тој ги истакна главните параметри на т.н „Зелен договор 2030“ – клучен приоритет на актуелната Европска комисија. д-р Ламбев го објасни концептот на одржлив развој на Унијата и ја коментираше стратешката визија Европа да стане првиот климатски неутрален континент до 2050 година.

Програмата продолжи со проф. Николај Штерев – раководител на катедрата „Индустриски бизнис“ на Универзитетот за национална и светска економија. Во презентација на тема: „Што можам да направам за циркуларната економија?“. Тој им објасни на присутните што всушност значи циркуларна економија, ги дефинираше концептите „сина“ и „зелена“ економија и објасни како функционира системот во пракса. Им беше претставен основен бизнис модел на циркуларна економија.

Во форма на дискусија помеѓу предавачот и младите од двете земји, се дискутираше за личниот пример на циркуларната економија. Поделени во групи, учесниците имаа можност да бараат примери за кружно производство и потрошувачка, размислувајќи за задачата зошто и како би можеле да го променат својот личен став, разбирање и перцепција за кружна економија. Потоа, секој тим им го презентираше своето гледиште на останатите.

Живко Костуров од тимот на Фондацијата Бугарска памет сподели со младите кои можности им ги дава програмата Еразмус+ во текот на програмскиот период 2021-2027 година, формирајќи во нив нов начин на размислување надвор од ограничувањата и давајќи им шанса да ги запознаат другите култури, да се создадат трајни познанства ширум светот, да споделуваат заеднички вредности и иновативни идеи, да им се овозможи на луѓето да живеат ослободени од стереотипите.

На последниот, 5-ти ден од младинската размена, секој од учесниците доби сертификат од Фондацијата Бугарска памет за учество во проектот, што може да послужи како референца во нивната понатамошна едукативна и професионална реализација.

Слични Објави