| | |

Габриел: Борбата против трговијата со луѓе бара координиран пристап на национално и европско ниво

Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел се срещна с координатора на ЕС за борба с трафика на хора Диан Шмид, която е на официално посещение в България.

Двете обсъдиха актуалната ситуация в България, предизвикателствата и необходимите действия за изпълнението на Стратегията на ЕС за борба с трафика на хора (2021-2025) и на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него.

„Трафикът на хора е тежко престъпление, което няма пол и възраст – засяга жени, мъже и деца. Той е престъпление против личността, свободата и достойнството на човека. Трафикът на хора продължава да бъде сериозна заплаха в ЕС въпреки постигнатия през последните години напредък“, заяви вицепремиерът.

Във фокуса на дискусията на вицепремиера и европейския координатор бяха необходимостта от повишаване на осведомеността на обществото и специфичните уязвими групи, закрилата на жертвите на трафик на хора и сътрудничеството в областта на правоприлагането. Мария Габриел наблегна и на интернет като често използвано от трафикантите средство за привличане на жертви и необходимостта от по-добра информираност за опасностите в онлайн пространството.

„Пътят напред за по-голяма ефективност в борбата с трафика на хора изисква координиран подход, включващ правоприлагането, местните и националните власти и частния сектор. Важно е да съсредоточим действията си върху превенцията, съдебното преследване на трафикантите, защитата на жертвите и подкрепата за оцелелите. Координацията на национално и европейско ниво и ангажиментът за съвместна работа са в основата за постигането на по-добри резултати в борбата с трафика на хора“, наблегна Мария Габриел.

По време на посещението си Диан Шмит ще се срещне и с членовете на Националната комисия за борба с трафика на хора, ангажираните по проблема институции, както и с представители на неправителствени организации в България.

Извор: Министерство за надворешни работи на Бугарија

Слични Објави