КОЛЕВ: ЗАБОРАВЕНИОТ ИСТОК Е НАЈОШТЕТЕН ОД БУЏЕТНАТА И ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ДРЖАВАТА

За правичен регионален развој во кој сите пари што ги издвојуваат граѓаните ќе се инвестираат во нивните места на живеење, ГДУ предлага целосна фискална децентрализација.

loading...


loading...