|

КОЛЕВ: ЗЛОТО ПОБЕДУВА КОГА ДОБРИТЕ ЛУЃЕ НЕ ПРАВАТ НИШТО!

Претседателот на ГДУ, Петар Колев, на својата официјална Facebook страна објави интересен фото колаж со следниот текст:

„Единствената варијанта да победи злото е добрите луѓе да не прават ништо! Отпорот е нормална агрегатна состојба на човековиот дух во услови на ваква неправда, манипулација и злоупотреби!“Слични Објави