ОДБЕЛЕЖУВАМЕ 30 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА ПОСЛЕДНИОТ ВОДАЧ НА ВМРО ИВАН МИХАЈЛОВ

К. Кеворкјан: Дали се се чувствувате виновен за нешто?
И. Михајлов: Најмногу се чувствувам виновен за тоа, што ништо особено не сум успеал да направам за Македонија…

Дел од интервјуто на бугарскиот новинар Кеворк Кеворкјан со последниот водач на ВМРО Иван Михајлов.Слушнете што кажува еден од најоцрнуваните од македонската држава револуционери и најдолгогодишен лидер на историската ВМРО.