| |

ПРАТЕНИЧКАТА ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА НА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ЈАВНИОТ МЕДИУМСКИ СЕРВИС НА ЗАПАДЕН БАЛКАН

Претседателка на Комисијата за транспорт, врски и екологија во Собранието на Република Македонија, г-ѓа Лилјана Затуроска, учествува на Конференција за отворање на Регионалниот проект, на тема: „Техничка помош за јавниот медиумски сервис на Западен Балкан“, која се одржува на 26 и 27 јуни 2018 година во Тирана, Република Албанија.

Конференцијата беше отворена од г. Ноел Куран, генерален директор на Европската радиодифузна унија (EBU) и г. Андрис Кестерис, главен советник од областа на граѓанското општество и медиумите, генерален директор за соседство и преговори за проширување, Европска комисија (TBC).

Воведен говор и кратка презентација во врска со Проектот имаа: г. Оливер Моне-Кирле, директор на Проектот; г. Војислав Раонич, лидер на тимот и г. Жељка Лекич-Субасич, заменик на лидерот на тимот.

Учесниците на Конференцијата дискутираат и споделуваат искуства во врска со тоа како да се обезбеди политичка и финансиска независност на јавните медиумски сервиси на Западен Балкан, како да се спроведат реформи во јавните медиумски сервиси, како да се воспостават повисоки професионални стандарди и намалени трошоци за нивната работа и како да се подобри програмата на јавните медиумски сервиси на Западен Балкан, преку соработка и копродукција.

На крајот од Конференцијата се очекува потпишување на Меморандум за разбирање и соработка од страна на сите учесници.

Слични Објави