| |

Правните небулози и Ванчо Михајлов*

Facebook статус на Јован Николов

Каква правна небулоза и непознавање на правото! Адвокатот го прашува квази-патриотот Љамбе: Дали за Ванчо Михајлов има пресуда за фашизам!?

Обвинителот контра прашува, а дали за Хитлер има?

Прво Ванчо не е никаков соучесник за делата на Хитлер!

Второ обвинетиот во никој случај не е обвинет за пропагирање на ликот и делото на Хитлер!

Трето сведокот има најниска степен на изведување на доказ (вербален), дотолку повеќе што истиот има ефективна пресуда за палење на клубот, па во ниеден европски правосуден систем не би бил повикан да сведочи!

Четврто обвинителот е должен да ги приложи сите материјални докази во склоп на обвинителниот акт, а не да изигрува адвокат на сведокот!

*Насловот е на редакцијата

Слични Објави