| |

Природните богатства на резерватот „Јулен“ во Пирин планина

Во текот на месецот август Банско е преполно со туристи. Одморалиштето се претпочита како летна дестинација поради зеленилото, чистиот воздух и пред се можностите за планинарење во планината Пирин. Освен што е водечки скијачки центар во овој дел на Балканот, Банско е познато и како „Порта“ на националниот парк Пирин, кој е вклучен во листата на светско културно и природно наследство на УНЕСКО.

Десетици обележани патеки водат до места недопрени од човечка рака со неверојатно богата флора и фауна. Меѓу нив е и резерватот „Јулен“, создаден во 1994 година за да ги зачува и заштити вредните шумски и растителни екосистеми, како и огромната разновидност на животински видови на негова територија. „Јулен“ е висок планински резерват, кој се наоѓа на надморска височина од 1.650 до 2.851 метри, а територијата што ја зафаќа има површина од близу 3.157 хектари. Повеќе за оваа природна оаза дознаваме од интервјуто на Чавдар Златев од БНР – Стара Загора со проф. Борислав Григоров, предавач по биогеографија во СУ „Свети Климент Охридски“:

„Во однос на флората, резерватот „Јулен“ може да се пофали со присуство на околу 700 видови виши растенија, од кои повеќе од 40 се вклучени во Црвената книга на земјава. Наоѓаме вековни шуми од бела и црна црница , смрека, ела. Доминантен вид кај грмушките заедници е сквотот, а од вредните растителни видови треба да се споменат и планинскиот божур, нарцисовидниот сикамор, како и златната кандилка. – вели проф. д-р Борислав Григоров.

На територијата на природниот парк има и низа прекрасни езерски групи – Василашки, Дислишки, Типитски, Полежански и Стражишки. Но, во областа има и единечни езера од кои произлегуваат неколку мали реки.

„Резерватот Јулен е дом и на многу животински видови“, додава вонреден професор Борислав Григоров. „Балканска пастрмка може да се најде во некои од езерата и реките. Љубителите на фауната на птиците ќе ги најдат клукајдрвецот и балканскиот тетреб. Што се однесува до цицачите, треба да се забележи присуството на дивата коза, како и на волкот и мечката, кои ги нема на многу места во Бугарија.

Доколку сакате да ги запознаете природните богатства на Пирин, вклучително и во резерватот Јулен се препорачува претходна подготовка. А за таа цел најдобро е да се ангажира планинарски водич од градовите Банско и Добриниште кои се најблиску до резерватот.

„Јулен“ е еден од најпосетуваните резервати во Бугарија, а присуството на древна тврдина, која се наоѓа многу блиску до современиот град Банско, датира од пред римската ера. Но, потсетувам дека резерватот е строго заштитено подрачје, во кое е забранета секаква човечка активност, освен посетите за научно-образовни цели. А на такви места може само да се пешачи по обележаните патеки без отстапување од однапред дефинираната туристичка рута.И добро е да се почитуват правилата на однесување во заштитените подрачја“ – предупреди во заклучок проф. д-р. Борислав Григоров.

Слични Објави