ШТО НАВИСТИНА Е ВАЖНО?

Мудроста, а не богатството, е важна во мажот.

Верноста, а не убавината, е важна кај жената.

Во пријателот, добрината е важна, а не празните зборови.

Во вашиот љубен е важно трпението, а не побарувањата.

Здравјето е важно за телото, а не стројноста.

Во зборовите важен е смисолот а не како и кој ги изговара.