|

ШВАЈЦАРСКИ РАБОТОДАВАЧИ ЌЕ ИМ ПЛАТАТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ДЕЛ ОД КИРИЈАТА ЗА РАБОТА ОД ДОМА

Швајцарски работодавачи се должни на своите вработени да им платат еден дел од киријата за работењето од дома, заклучи суд во Цирих.

Тужбата против компанијата ја поднесе еден вработен кој побарал отштета за работењето од дома.

Компанијата укажала дека не постои соодветен договор за отштета и не е обврзана да плати дел од киријата.

Меѓутоа судијата донел заклучоци кои се поинакви од аргументите на компанијата, наведувајќи дека тоа што вработените немале дополнителни трошоци, како што е изнајмување дополнителни простории, не е причина да им се одбие барањето за отштета.

Според пресудата, компанијата е должна да плати надомест, и тоа ретроактивно, 150 франци месечно.

Експертите по трудово право укажуваат и дека работодавецот, кој има одговорност и за здравјето на вработените, има обврска во иднина да набави и соодветна столица за работа од дома.Слични Објави