|

Сојузот на средношколците поднесе иницијатива до Уставниот суд: сите ученици да имаат бесплатен јавен превоз

Сојузот на средношколците поднесе иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста и законитоста на членот 41 А од Законот за средното образование.

Законските измени што ги предлага Сојузот се однесуваат на правото на бесплатен јавен превоз на сите средношколци. Претседателот на Сојузот, Лука Павичевиќ, на денешната прес-конференција рече дека моментно не се третирани сите средношколци подеднакво, бидејќи има повеќе категории средношколци кои ова право го немаат.

„ Во март одржавме прес-конференција и најавивме дека нашите предлог измени на законот за средно образование по однос на овој член ќе ги поднесеме до Собранието и им дадовме рок од два месеци, односно до 15 мај, истиот да го стават во постапка и да го донесат, бидејќи не стануваше збор за обемен и сложен закон, туку за интервензија во само еден член“ рече Павичевиќ.

Тој вели дека најбројни се учениците од приватните училишта, но и учениците од стручните училишта кои посетуваат феријална практика во текот на распустите.

„А феријалната практика е училишна обврска пропишана и со закон и со пропис. Исто така и учениците со посебни образовни потреби кои се сместени во училишните домови и посетуваат т.н. специјални училишта немаат право на јавен превоз, бидејќи нивните домови се веднаш до училиштата. Ова создава нееднаква и отежната состојба за овие лица“ рече тој.

Немаат право на бесплатен превоз ниту учениците кои живеат на помалку од 2,5 километри од училиштето.

Според него сегашните одредби во законот се косат со членовите 9 и 44 од Уставот. Членот 9 вели дека сите граѓани се еднакви во слободите и правата, независно од полот, расата, бојата на косата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. А членот 44 од Уставот пак вели дека секој има право на образование.

Слични Објави