ТАЈНА И ОСЛОБОДУВАЊЕ

Секој човек има посебен однос кон тајната, некои ја преферираат, некои се плашат од нејзината моќ, некои се робови на тајните.
Како и да е тајната има моќ сама по себе, бидејќи таа е лично ваш однос кон нешто кое сакате да го соувате од очите на другите (Пример со дете кое крие играчка од другарите). Тајната ја одразува себичното чување на нешто кое не сакате да го делите со другите (Чин на собирање пари во касичка). Во одредени случаи тајната значи ваша лична убеденост дека правите нешто исправно иако имате општествени табуа за тоа (Во средини каде што е забрането образование на жена, нивни скришно учење и читање) и многу други примери во кои тајната има некоја посебна магија.

Секако има и низа примери во кои тајната „крие“ некој нелегален чин, некој се држи во заложништво и се уценува (шпионски и кодошки афери) и сл.
Тајната може да има и коруптивна улога особено затоа што сакате од некого да ја скриете, а доколку се соочите со опасност таа да биде откриена, тогаш многу често правите и невозможни работи само да ја сочувате скриена. Тој психолошки ефект го користат многу луѓе кои имаат манипулативни моќи или сакаат да ве држат под некој вид на заложништво.

Пред да дозволите да бидете нечиј заложник, неколку факти за психолошките ефекти на тајната кои треба да ги знаете:

Моќта на тајната исчезнува откако таа ќе биде откриена

Последиците од кои се плашите да се соочите не само што ни одблиску нема да се случат како што ги замислувате, туку и изрекувањето на тајната ќе ви обезбеди ослободување и мир.

На пример децата често се кријат од родителите дека се пушачи сметајќи дека тоа сознание целосно ќе ја смени перцепцијата на родителот и неговата љубов кон детето. Сепак, податокот дека сте пушач воопшто нема да допре до родителот на тој начин како што претпоставувате.Нормално е дека ќе разбуди грижа како и мал милион други работи, но ниту еден родител нема да престане да го сака своето дете доколку пуши цигари.

Искажувањето на тајната само може дополнително да помогне да се соочите со проблемот. Можеби сте пушач само заради тоа што наоѓате задоволство да правите работи кои се забранети и со тоа да ја потврдувате слободата. Но реалната слобода не се стекнува доколку работите ги правите таинствено, туку доколку не се плашите да се соочите со сите можни реакции кои се оптег.

(Целиот напис прочитајте го на Мој збор)