|

Тренчевска: Црвениот крст – наш верен партнер во грижата и хуманоста

Министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска, беше дел од говорниците што ја отворија промоцијата на развојната рамка на Црвениот крст на РСМ – „Трансформација 28“. Воедно, Тренчевска беше дел и од панел-дискусијата „Градење здраво и безбедно општество и потребата од ефикасно мобилизирање ресурси за одговор на современите хуманитарни предизвици“.

Тренчевска на панел-дискусијата зборуваше за услугите што ги спроведува Министерството за труд и социјална политика и за начините на кои Министерството ги доближува услугите до граѓаните.

„Јас би се навратила на социјалната реформа што ја направивме во 2019 година. Процесот на имплементација на реформата, особено во делот на испораката на социјалните услуги, со што се овозможи вклученост на општините во планирањето, развојот и давањето социјални услуги на локално ниво, во соработка со лиценцирани даватели на услуги“, рече Тренчевска.

Во однос на соработката на министерството и Црвениот крст, министерката истакна дека за неа е најважно услугите еднакво да стигнуваат до сите граѓани истакнувајќи дека Црвениот крст е главен партнер во исполнување на оваа цел.

„Волонтерите се наши пријатели со кои ги спроведуваме заедно активностите во центрите за активно стареење. Заедно спроведуваме активности во Центарот за активно стареење во Чаир, а пред некој месец го отворивме и Центарот за активно стареење во општина Босилово“, посочи министерката.

На крајот од панел-дискусијата министерката истакна дека Министерството не ги поддржува само заедничките проекти, туку и оние што Црвениот крст ги спроведува индивидуално, како што е иницијативата „Итно копче“. Посочувајќи дека не е важно кој е имплементатор или кој ги спроведува услугите затоа што единствената цел е задоволството на граѓаните и одговорот на нивните потреби.

Со организациите на Црвениот крст, Министерството за труд и социјална политика до сега вкупно има склучено 18 договори за грант и со нив се развиени услуги (помош и нега во домот, лична асистенција, дневен престој за стари лица со активно стареење), кои заклучно со август ги добиле 1.043 корисници.Слични Објави