|

Тренчевска: Законот за родова еднаквост не е исто што и законот за матична евиденција, тоа се два закона што не третираат иста проблематика

Министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска, заедно со дел од нејзиниот тим денеска одржа брифинг за новинарите со наслов „Вистинскиот концепт на предлог-законот за родова еднаквост“.

Темата на брифингот беше предлог-законот за родова еднаквост, а се организира со цел да се расчистат дилемите во јавноста за ова ново предлог-законско решение и да се добијат точни информации за правилно информирање на јавноста.

Новинарите имаа можност да слушнат повеќе за потребата и целта од носењето на ова законско решение, суштината на законот, како и дистинкцијата помеѓу предлог-законот за матична евиденција и предлог-законот за родова еднаквост.

Министерката Тренчевска појасни дека станува збор за два закона, кои не третираат иста проблематика.

„Предлог-законот за родова еднаквост третира еднакви можности на жените и мажите. Предлог-законот ја унапредува положбата на жените во сите сфери во општеството. Со овој закон ниту се третира менувањето на полот ниту, пак, истополовите бракови, туку се занимава со унапредување на положбата на жените, како и еднаквите можности на мажите и жените во општеството. Воспоставување еднаквост, создавање видливост на жената во општеството, е единствената намера на креаторите на овој закон“, потенцира Тренчевска.

Министерката истакна дека предлог-законот за родова еднаквост сè уште е во консултативен процес и не е влезен ни во владина процедура. Притоа додаде и дека процесот ќе продолжи со цел да бидат слушнати сите фактори во општеството.

Министерката појасни дека родовата еднаквост не е исто што и половата еднаквост.

„Поимот род и пол не е исто што и родов идентитет. Тие се дефинирани во согласност со постојната законска регулатива во државата и во согласност со она што државата го презела како обврска од Истанбулската конвенција“, додаде Тренчевска.

Слични Објави