(ВИДЕО) „ТИВКИОТ АНГЕЛ“ – ФИЛМ ЗА ДЕДО ДОБРИ ОД БУГАРИЈА

Премиерата на филмот ќе се одржи на 18 декември во Софија.