ВИЕ МИСЛИТЕ САМО КАЈ НАС ИМА ГЛУПАВИ ЗДРУЖЕНИЈА?

Она кога не само што си глуп туку згора на тоа и ќе отвориш уста!