(ВО ЖИВО)ВЛАДАТА ГО УТВРДИ ПРЕДЛОГ БУЏЕТОТ ЗА 2021: ВКУПНО 17.2 МИЛИОНИ ЕВРА ЗА 400 КОМПАНИИloading...
loading...