|

Врховен пресече: Владимир Талески нема право на помилувањето од Иванов, а ги потроши и сите можности да бара слобода во македонските судови

Врховниот суд донесе пресуда за случајот „Трапсортер” каде осуден е ексградоначалникот на Битола, Владимир Талески. Поднесената жалба на него и другите осудени се оценуваат како неосновани, односно недозволени. Врховниот суд пресече и дека тие не можат да се повикуваат на даденото помилување од експретседателот Ѓорге Иванов. Со оглед дека обвинетите ги потрошија сите правни лекови и се обратија до сите судови во Македонија, сега можат да се жалат во Европскиот суд во Стразбур.

„Со пресудата барањата на осудените В.Т. и С.Б. за вонредно преиспитување на правосилната пресуда на Основниот кривичен суд Скопје КОК бр.30/17 од 31.03.2020 година и пресудата на Апелациониот суд Скопје КОКЖ бр.70/20 од 08.04.2022 година, се одбиваат како неосновани, а барањето на осудениот Ѓ.Т. за вонредно преиспитување на правосилната пресуда на Основниот кривичен суд Скопје КОК бр.30/17 од 31.03.2020 година и пресудата на Апелациониот суд Скопје КОКЖ бр.70/20 од 08.04.2022 година, се отфрла како недозволено“, известува Врховниот суд.

Во врска со наводите за дадените помилувања Врховниот суд констатира дека даденото помилување не произвело правно дејство бидејќи било дадено врз основа на членот 11 од Законот за помилување, која одредба не била дел од правниот поредок, што значи дека осудениот никогаш и не се стекнал со право да биде ослободен од кривичен прогон.

Исто така, Врховниот суд констатира дека постапката пред пониските судови како целина била спроведена во согласност со принципите и гаранциите содржани во членот 6 од Европската конвенција за човековите права.Слични Објави