| |

ЗАЕВ : СО ВЛЕЗОТ ВО ЕУ СМЕ ДЕЛ ОД ПОГОЛЕМ ПАЗАР

Европската Унија има пазар од 500 милиони потрошувачи!

ЕУ за Македонија значи достапност од 250 пати поголем пазар, за домашните бизниси. Влезот во Унијата за Македонија значи 5 пати повисок животен стандард. Членството во ЕУ значи сигурна економија за Македонија и повеќе странски инвестиции.

ЗА нови работни места;
ЗА повисок БДП;
ЗА повисок стандард;
ЗА подобар квалитет на живот, ЗА СИТЕ!

#МКвоЕУ #ФактиЗаДоговоротСлични Објави