ЗАЕВ : СО ВЛЕЗОТ ВО ЕУ, МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЌЕ БИДЕ ОФИЦИАЛЕН ЗА 500 МИЛИОНИ ЛУЃЕ

Македонскиот јазик ќе биде официјален во Унија од 500 милиони жители!

Со зачленувањето во ЕУ, сите официјални комуникации меѓу Република Македонија и земјите членки на Европската Унија ќе се водат и преведуваат и на македонски јазик, како официјален и признаен на територија на која живеат половина милијарда жители.