|

Зошто со набавката на биолошката терапија, наместо да опаѓа, смртноста расте, прашува Даниловски

Ако во 2019 година е набавена биолошката терапија за болните од малигни заболувања, смртноста во 2020 и 2021 година би требало значајно да опаѓа, пишува на социјалните мрежи епидеологот Драган даниловски.

„Наместо тоа, таа расте Видете ги графиконите. Зошто?“, прашува Даниловски.

„Податоците за 2022 година Институтот за јавно здравје ќе ги објави во почетокот на 2024 година.
Извор: Институт за јавно здравје, публикација „Рак во Република Северна Македонија“, страници 10 и 11“

Слични Објави