|

ЦРПЦ со анкета за претседателските и парламентарните избори: Најмногу граѓани нема да гласаат или не знаат за кого

Центарот за Политички Истражувања и Комуникации (CRPC), во соработка со Здружението за новинарство, информирање, комуникации и маркетинг услуги „Глас на вистината“, спроведе анкета за тоа како би гласале граѓаните на претстојите претседателски и парламентарни избори.

Анкетата е спроведена телефонски во периодот од 4 до 7 март 2024 година, со 1085 испитаници избрани според случаен метод.
Истражувањето е спроведено на ниво на цела територија на Република Северна Македонија, а запазени се етничкиот состав, бројот на гласачи, полот, возраста,стручната подготовка, степенот на образование и географската распределба. Маргината на грешка +-3,0%, велат од ЦРПЦ.Слични Објави